Singularis – O mně

Kdo jsem?

Odpovídat na otázku, kdo jsem, je vlastně hloupost, protože přečtením několika mých děl o mně získáte mnohem lepší představu, než z čehokoliv, co bych vám byl/a schopen/a na takovou otázku odpovědět. Navíc to, co si o sobě myslím, záleží na náladě, situaci a věku. Raději se podívejte, co o mně řekli druzí.

V psaném projevu jsem si zvykl/a, když o sobě mluvím, používat na konci příčestí minulého -l/a, ale nevadí mi domluvit se s konkrétními lidmi na konkrétním rodě. Jsem příznivcem gen­dero­vého no­mádismu a sympatizuji s Toyen; moji genderovou identitu nejlépe vystihují pojmy non-binarygenderfluid. Nepopírám existenci mužských a ženských vlastností a oblastí zájmů, ale zastávám názor, že nemá smysl podle nich dělit lidi na ženy a muže, protože každý člověk má v sobě obojí, byť v různém poměru. (Ale připouštím, že prezentovat se pouze jako muž či žena je výraznou výhodou v partnerských vztazích.)

„Osudně se ne­vyplácí být čistě a prostě mužem či ženou. Je třeba být žensky mužský či mužsky ženský.“

Mám vystudovanou fakultu informačních technologií, což o mně vypovídá, že můj pohled na svět připadá většině lidí „matematický“ a logický. Zajímá mě např. veřejná doprava, gender studies, psychologie, tolkienologie (ne dost do hloubky).

Moji tvorbu nejvíc ovlivnili J. R. R. Tolkien, Richard FeynmanAlan Alexander Milne. Viz také Díla, která ovlivnila moji představu o literatuře.

Daria je již mnoho let můj neoblíbenější seriál. Vděčím jí za životní styl a řadu názorů, proto je velká část tohoto webu věnovaná právě jí. Snad si ji také oblíbíte. Druhá část webu je věnovaná mému vlastnímu postmoderně natu­ra­lis­tickému seriálu Ester Krejčí.

O mé literární tvorbě se dočtete na mém profilu na Psancích.cz.

Nebojte se mi napsat na singularis@volny.cz, zajímají mě vaše názory a dojmy týkající se těchto stránek, mé tvorby či seriálu Daria, neurazím se a i tvrdou kritiku mám rozhodně raději než zdánlivě tolerantní přehlížení. Počítejte ale s tím, že inklinuji k dlouhým, podrobným odpovědím (neumím se vyjadřovat stručně) a mívám potíže porozumět ostatním lidem; navzdory tomu, že se zajímám o psychologii, stále ještě nemám dobrý odhad na to, co se jim děje v hlavě a co po mě vlastně chtějí, takže se na mě prosím ne­hně­vejte, když vaši zprávu pochopím jinak, než jste ji mínil/a, nedělám to schválně.


Je o mně dobré vědět

 • není třeba se mě bát, „nekoušu“
 • často nerozumím náznakům či neexplicitním metaforám
 • inklinuji k dlouhým, podrobným odpovědím a cizím slovům

Mám rád/a

 • veřejnou hromadnou dopravu
 • seriály Daria, NANAShirobako.
 • černoutyrkysovou barvu
 • logiku
 • humanitní i přírodní vědy a vědění vůbec
 • stromy a lesy; vodu na pohled
 • programování

Nemám rád/a

 • genderovou či rasovou segregaci
 • osobní automobily a motocykly
 • neoprávněné fyzické násilí
 • urážlivost
 • lži a neupřímnost
 • přechylování substantiv (včetně příjmení)

Skloňování Singularidy

Se skloňováním přejatých jmen zakončených na -is je v češtině docela potíž, pravidla totiž nabízí celou řadu možností – v ženském rodě můžeme jméno ponechat ne­sklonné, skloňovat je podle klasické řečtiny (což je běžné u jmen antických jako Artemis či Paris) či v mužském rodě podle vzoru „muž“. Zvolte si takový, který vám vyhovuje, ale já preferuji skloňování podle klasické řečtiny (sloupce 1 a 3).

Tabulka skloňování jména Singularis.
 (ta)(ten)
 1234
1. pádSingularisSingularisSingularisSingularis
2. pádSingularidySingularisSingularidaSingularise
3. pádSingulariděSingularisSingularidoviSingularisi/-ovi
4. pádSingulariduSingularisSingularidaSingularise
5. pádSingularis/-idoSingularisSingularideSingularisi
6. pádSingulariděSingularisSingularidoviSingularisi/-ovi
7. pádSingularidouSingularisSingularidemSingularisem

Poznámka: Správný je v 1. pádě i tvar „Singularida“, ale ten se mi nelíbí.

Další stránky