Singularis – O mně

Kdo jsem?

Říkám si Sin­gu­la­ris. Jsem ta i ten Sin­gu­la­ris; oslo­vuj­te mě, jak je vám bliž­ší, při­způ­sobím se.

Jsem pří­zniv­cem gen­dero­vého no­mádismu a sym­pa­ti­zuji s Toyen.

Mám vystudovanou fakultu in­for­ma­čních techno­logií a kromě teore­tické in­for­matiky, teorií a ab­strakt­ních struk­tur mě zajímá také lingvistika, literární teorie, psycho­logie, web­design (Líbí se vám tyto stránky?), veřejná dopravagender studies a v mých li­te­rár­ních dílech je směsice toho všeho.

Nepopírám existenci mužských a ženských vla­stno­stí a oblastí zájmů, ale nemá smysl podle nich dělit lidi na ženy a muže, protože každý člověk má v sobě obojí, byť v různém poměru. (Ale připouštím, že prezentovat se pouze jako muž či žena je výraznou výhodou v par­tner­ských vztazích.)

„Osudně se ne­vyplácí být čistě a prostě mužem či ženou. Je třeba být žensky mužský či mužsky ženský.“

Daria je již mnoho let můj neoblíbenější seriál. Vděčím jí za životní styl a řadu názorů, proto je velká část tohoto webu věnovaná právě jí. Snad si ji také oblíbíte. Druhá část webu je věnovaná mému vlastnímu postmoderně natu­ra­lis­tickému seriálu Ester Krejčí.

O mé literární tvorbě se dočtete na mém profilu na Psancích.cz.

Nebojte se mi napsat na singularis@volny.cz, zajímají mě vaše názory a dojmy týkající se těchto stránek, mé tvorby či seriálu Daria, neurazím se a i tvrdou kritiku mám rozhodně raději než zdánlivě tolerantní přehlížení. Počítejte ale s tím, že inklinuji k dlouhým, podrobným odpovědím (neumím se vyjadřovat stručně) a mívám potíže porozumět ostatním lidem; navzdory tomu, že se zajímám o psychologii, stále ještě nemám dobrý odhad na to, co se jim děje v hlavě a co po mě vlastně chtějí, takže se na mě prosím ne­hně­vejte, když vaši zprávu pochopím jinak, než jste ji mínil/a, nedělám to schválně.


Je o mně dobré vědět

 • není třeba se mě bát, „nekoušu“
 • často nerozumím náznakům či neexplicitním metaforám
 • inklinuji k dlouhým, podrobným odpovědím

Mám ráda

 • veřejnou hromadnou dopravu
 • seriály Daria, NANAShirobako.
 • černoutyrkysovou barvu
 • logiku
 • humanitní i přírodní vědy a vědění vůbec
 • stromy a lesy; vodu na pohled
 • programování

Nemám rád

 • genderovou či rasovou segregaci
 • osobní automobily a motocykly
 • neoprávněné fyzické násilí
 • urážlivost
 • lži a neupřímnost
 • přechylování substantiv (včetně příjmení)

Skloňování Singularidy

Se skloňováním přejatých jmen zakončených na -is je v češtině docela potíž, pravidla totiž nabízí celou řadu možností – v ženském rodě můžeme jméno ponechat ne­sklonné, skloňovat je podle klasické řečtiny (což je běžné u jmen antických jako Artemis či Paris) či v mužském rodě podle vzoru „muž“. Zvolte si takový, který vám vyhovuje, ale já preferuji skloňování podle klasické řečtiny (sloupce 1 a 3) a udělá mi radost, když budete moji preferenci sdílet.

Tabulka skloňování jména Singularis.
 (ta)(ten)
 1234
1. pádSingularisSingularisSingularisSingularis
2. pádSingularidySingularisSingularidaSingularise
3. pádSingulariděSingularisSingularidoviSingularisi/-ovi
4. pádSingulariduSingularisSingularidaSingularise
5. pádSingularis/-idoSingularisSingularideSingularisi
6. pádSingulariděSingularisSingularidoviSingularisi/-ovi
7. pádSingularidouSingularisSingularidemSingularisem

Poznámka: Správný je v 1. pádě i tvar „Singularida“, ale ten se mi nelíbí.

Další stránky